BẢNG CÂU HỎI ĐĂNG KÝ LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

  NGƯỜI THÂN LIÊN HỆ KHI CẦN

  THÔNG TIN Y TẾ

  Vui lòng cung cấp cho chúng tôi về tình trạng sức khỏe của bạn, nó rất quan trọng khi bạn tham gia làm tình nguyệt viên (bệnh lý nền, khuyết tật, thuốc đang điều...):

  ĐỜI SỐNG - CỘNG ĐỒNG

  CHÂN DUNG VỀ BẠN

  CÔNG VIỆC MONG MUỐN

  Thời gian mong muốn của nhiệm vụ:

  NGÔN NGỮ


  NGÀNH NGHỀ

  Công việc, hoạt động hiện tại

  Các kỹ năng đặc biệt

  Sở thích

  LÝ DO XIN TÌNH NGUYỆN

  CÂU HỎI KHÁC

  CÂU HỎI DÀNH CHO BẠN

  BẠN BIẾT MAISON CHANCE NHƯ THẾ NAO, QUA ĐÂU?