BẢNG CÂU HỎI ĐĂNG KÝ LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

  NGƯỜI THÂN LIÊN HỆ KHI CẦN

  THÔNG TIN Y TẾ

  Vui lòng cung cấp cho chúng tôi về tình trạng sức khỏe của bạn, nó rất quan trọng khi bạn tham gia làm tình nguyệt viên (bệnh lý nền, khuyết tật, thuốc đang điều...):

  HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

  CHÂN DUNG VỀ BẠN

  CÔNG VIỆC / NHIỆM VỤ MONG MUỐN

  Thời gian tình nguyện mong muốn:

  TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  THÔNG TIN HỌC VẤN

  ĐỘNG LỰC THAM GIA

  CÂU HỎI KHÁC

  CÂU HỎI CỦA BẠN

  BẠN BIẾT NHÀ MAY MẮN NHƯ THẾ NÀO?