BẢNG CÂU HỎI ĐĂNG KÝ LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

  NGƯỜI THÂN LIÊN HỆ KHI CẦN

  THÔNG TIN Y TẾ

  HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

  CHÂN DUNG VỀ BẠN

  CÔNG VIỆC / NHIỆM VỤ MONG MUỐN

  Thời gian tình nguyện mong muốn

  TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

  THÔNG TIN HỌC VẤN

  ĐỘNG LỰC MUỐN THAM GIA

  CÂU HỎI KHÁC

  BẠN BIẾT MAISON CHANCE NHƯ THẾ NÀO?