ĐÓNG GÓP

Hỗ trợ tài chính để giúp đỡ trực tiếp người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể học tập, phát triển và tự chủ để hòa nhập xã hội. Vì vậy càng nhiều sự hỗ trợ sẽ có thêm nhiều thành viên tự tin, độc lập trong tương lai.

Có biết bao nhiêu số phận nhờ lòng hảo tâm của quý vị mà thoát khỏi cảnh không gia đình và không tương lai. Họ được chung sống, học tập và làm việc dưới mái ấm Nhà May Mắn. Nụ cười đã trở lại với những con người mà cuộc đời đã có quá nhiều mất mát và đau thương.

$
 
Hãy điền thông tin của bạn để tiếp tục
Hãy điền thông tin của bạn để tiếp tục việc Đóng Góp
Personal Info

Billing Details

Terms
Đây là những gì bạn sắp quyên góp:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
Consider making this donation
One time
Donation Total

Donation Total: 10$ One Time