Các loại phòng

   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng bếp Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng giành cho 1 đến 2 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt.
   16 mét vuông
   2 người
   Quạt điện
   Tủ lạnh
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Xanh tại Đắk Nông
   Phòng có sức chứa 12 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt.
   50 mét vuông
   12 người
   Giường tầng
   Quạt điện
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay
   Phòng đôi Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đôi Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đôi Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đôi Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng bếp Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng giành cho 2 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt.
   16 mét vuông
   2 người
   Quạt điện
   Tủ lạnh
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng giành cho 2 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt.
   20 mét vuông
   2 người
   Máy lạnh
   Tủ lạnh
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay
   Phòng đơn tại Sài Gòn
   Phòng đơn tại Sài Gòn
   Phòng đơn tại Sài Gòn
   Phòng đơn tại Sài Gòn
   Phòng đơn tại Sài Gòn
   Phòng đơn tại Sài Gòn
   375.000 VNĐ
   1 NGÀY

   Phòng đơn giành cho 2 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo. và các vật dụng sinh hoạt.
   30 mét vuông
   2 người
   Máy lạnh
   Tủ lạnh
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay
   Phòng tập thể Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng tập thể Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng đơn Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng bếp Nhà Dài tại Đắk Nông
   Phòng có sức chứa 12 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt.
   40 mét vuông
   12 người
   Giường tầng
   Quạt điện
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay
   Phòng VIP – Tường gạch trắng
   Phòng VIP – Tường gạch trắng
   Phòng VIP – Tường gạch trắng
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   Phòng VIP – Tường gạch nung đỏ cổ điển
   500.000 VNĐ
   1 NGÀY

   Phòng giành cho 2 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt.
   20 mét vuông
   2 người
   Máy lạnh
   Tủ lạnh
   Ấm siêu tốc
   Bàn ủi
   Đặt phòng ngay