Chương trình và các hoạt động cho các đối tượng của chúng tôi có những mục tiêu khác nhau:

  • Phục hồi cho họ sự tự tin thông qua các hoạt động hàng ngày tại trung tâm. Chúng tôi tìm hiểu lẫn nhau như anh em, giữa những người lớn tuổi và nhũng người trẻ.
  • Hàn gắn vết thương, cải thiện sức khỏe thể chất và khả năng của họ thông qua các bài tập vật lý, phục hồi chức năng và chăm sóc y tế.
  • Giúp họ trở nên độc lập thông qua giáo dục cơ bản và đào tạo nghề, giúp họ có những kiến thức để tìm việc làm có thu nhập.
  • Sau những khoá đào tạo ngắn hạng và dài hạn, khi các thành viên thụ hưởng đã vững chắc với nghề mình đã chọn thì họ tiếp tục được Nhà May Mắn hỗ trợ tạo công ăn, việc làm.

Nét độc đáo của Nhà May Mắn là môi trường sống chung giữa trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người lớn khuyết tật. Sự tương tác này cho phép họ chia sẻ những khát vọng chung và tạo một bầu không khí gia đình hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.