Tổ chức Maison Chance đã tồn tại tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay. Hiện chúng tôi có ba trung tâm tại Tp. Hồ Chí Minh: Mái Ấm Nhà May Mắn (1993), Trung Tâm Chắp Cánh (2006) và Làng May Mắn (2011) và một trung tâm thứ tư, Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn tại Đắk Nông đã được khai trương vào tháng 9 năm 2018.

Số lượng người thụ hưởng không ngừng phát triển và những câu chuyện đan xen của họ làm nên nhiều vẻ đẹp của tổ chức. Tại đây, trẻ em, người khuyết tật, họ đã tìm thấy một bàn đạp về xã hội và có nghề nghiệp xuyên qua một trường học, các lớp đào tạo nghề thích hợp và một chỗ ở phù hợp,….