Tổ chức Maison Chance Thụy Sỹ được thành lập vào năm 1996. Các nguồn kinh phí của tổ chức đến từ:

 • Việc đóng góp của các thành viên
 • Việc đóng góp từ những người ủng hộ
 • Lợi nhuận từ việc tổ chức các sự kiện
 • Lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm của Nhà May Mắn Việt Nam tại Thụy Sỹ
 • Hiến tặng và thừa kế cá nhân hợp pháp tại Pháp cho Nhà May Mắn

Với nguồn tài chính này, Maison Chance Thụy Sỹ đã đóng góp vào việc xây dựng Trung Tâm Chắp Cánh và mua đất hay xây dựng Làng May Mắn. Hiện nay, họ vẫn luôn tham gia vào việc đảm bảo tài chính cho kinh phí hoạt động của Maison Chance Việt Nam.

Theo quy chế, tổ chức Maison Chance Thụy Sỹ không thể chi tiêu quá 10% tổng số tiền thu được cho chi phí hành chính. Trong những năm vừa qua, phần lớn chi phí hành chính ở khoảng 7%.

Mỗi năm Maison Chance Thụy Sỹ tổ chức một buổi gây quỹ (thường vào mùa thu) nhằm cho phép các thành viên và những người ủng hộ gặp được Tim Anline đồng thời các thành viên của ban điều hành. Buổi gây quỹ này sau đó đã trở thành một buổi lễ truyền thống !

Tổ chức cũng thường xuyên tổ chức những buổi hòa nhạc « gospel », do đó các lợi nhuận được tặng toàn bộ sang cho Maison Chance Việt Nam. Những dịp này các nhóm nhạc « gospel » trình diễn các tiết mục duyên dáng. Các nhóm gồm : Compagnons du Jourdain, Evening Sisters, Morning Fellows và Gospel Spirit đã tham gia.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI NHÀ MAY MẮN THỤY SỸ

Họ và Tên: Chức Vụ: Email:
Duy Vo Chủ Tịch duy.vo@maison-chance.org
Tao Pham Phó Chủ Tịch taopham@maison-chance.org
Indira Kithsiri
Phó Chủ Tịch indira.kithsiri@maison-chance.org
Werner Loetscher Thủ Quỹ werner.loetscher@maison-chance.org
Hoai Bac Pham Thư Ký hoaibac.pham@maison-chance.org
Thanh Thuy Rinquet Thành Viên Hội thanhthuy.rinquet@maison-chance.org
Jean-Baptiste Liu Thành Viên Hội jb.liu@maison-chance.org

Quyên góp bằng chuyển khoản

 • Tên chủ TK : Association Maison Chance Suisse
 • Case postale 102,
 • 1001 Lausanne, Switzerland
 • Post Account: 17-453245-1
 • IBAN : CH91 0900 0000 1745 3245 1
 • BIC : POFICHBEXXX

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI  Nhà May Mắn Thụy Sỹ

  Case postale 102, 1001 Lausanne, Switzerland

  suisse@maison-chance.org