NHÀ MAY MẮN QUỐC TẾ


Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng dầng của Maison Chance Việt Nam thì nhiều Maison Chance vệ tinh được ra đời như Pháp, Thụy Sỹ, Mỹ và Canada. Họ là những tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ.

Nhiệm vụ chính của họ là gây quỹ nhằm ủng hộ các hoạt động khác nhau tại Việt Nam. Ban quản lý điều hành là những tình nguyện viên và gần như tất cả các nguồn vận động có được đều chuyển về Maison Chance Việt Nam.

Họ cũng đảm nhận vai trò trung gian giữa các tình nguyện viên và tổ chức Maison Chance tại Việt Nam.

Hàng năm, họ tổ chức các sự kiện từ thiện và bán những sản phẩm được làm ra tại các phòng nghề của chúng tôi, nhờ đó mà Maison Chance được tỏa sáng trên quốc tế.

Các Maison Chance khác nhau rất biết ơn sự ủng hộ và lòng hảo tâm của quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ còn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý vị trong tương lai.

Thông qua sự tiếp tục hỗ trợ của quý vị mà chúng tôi có khả năng giúp đỡ và tạo nơi ở cho những trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người khuyết tật tại Việt Nam.