Năm 1996, Tổ chức phi lợi nhuận Maison Chance Pháp đã được thành lập để hỗ trợ cho Maison Chance Việt Nam. Nguồn gốc của các nguồn lực của Maison Chance Pháp là từ sự đóng góp của các thành viên, qua quyên góp và tổ chức sự kiện. Các hoạt động của Maison Chance Pháp do các tình nguyện viên phụ trách, điều này cho phép toàn bộ khoản tiền quyên góp được gửi trực tiếp đến Việt Nam.

Tổ chức Maison Chance Pháp được thành lập vào năm 1996 dựa theo luật pháp ban hành ngày 01 tháng 07 năm 1901 và được công bố tại các tỉnh vùng Rhône dưới mã số W691053542. Đại hội họp mỗi năm một lần nhằm giám sát các hoạt động của tổ chức và bầu các thành viên.

Ban điều hành Maison Chance Pháp được hình thành vớivai trò tư vấn chung về tất những chủ đề của Tổ Chức. Các nguồn kinh phí của tổ chức đến từ :

 • Việc đóng góp của các thành viên
 • Việc đóng góp từ những người ủng hộ
 • Lợi nhuận từ việc tổ chức các sự kiện
 • Lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm của Maison Chance Việt Nam tại Pháp
 • Hiến tặng và thừa kế cá nhân hợp pháp tại Pháp cho Maison Chance

Điều này đảm bảo một phần nguồn tài chính thường xuyên cho chi phí hoạt động của những chương trình tại Việt Nam.

CÁC THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG MAISON CHANCE PHÁP

Họ và Tên: Chức Vụ: Email:
Armelle de Rocquigny Chủ Tịch armelle@maison-chance.org
Clara Ribeiro Phó Chủ Tịch clara.ribeiro@maison-chance.org
Henri Tran Thủ Quỹ henritran@maison-chance.org
Pauline Poreye Thư Ký pauline.poreye@maison-chance.org

 

Quyên góp bằng chuyển khoản:

 • Tên tài khoản : Association Maison Chance France
 • Tên ngân hàng: Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
 • Mã số ngân hàng: 16807 – Code Guichet: 00400
 • Số tài khoản: 80 17 95 92 005 Clé: 25
 • IBAN code: FR76 1680 7004 0080 1795 9200 525
 • BIC code: CCBPFRPPGRE

 

Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây:

Nhà May Mắn Pháp