CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI NHÀ MAY MẮN

Mặc dù có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong những năm gần đây, Việt Nam vẫn là một nước tương đối nghèo. Tình trạng mù chữ của trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn vẫn là tình trạng đáng báo động. Không biết chữ, đặc biệt là ở nông thôn, họ buộc phải đi ăn xin hoặc được nhận vào làm việc với những điều kiện sống rất thấp nhưng họ vẫn phải chấp nhận nhằm duy trì sự sống.

Dưới mái Nhà May Mắn, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp hệ thống giáo dục miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật chưa biết chữ, hoặc những người đã quá tuổi để được học tập ở những trường công lập. Chương trình học cơ bản ở đây là một nền tảng giúp các em có khả năng tiếp tục học cao hơn hoặc tham gia học nghề và tự tìm được cho bản thân một công việc.

Các Lớp Mẫu Giáo và Tiểu Học

Nhà May Mắn hiện có các lớp mẫu giáo và trường tiểu học dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Tp.HCM và Đắk Nông. Tại đây, các em được học theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Sau khi tốt nghiệp hết lớp 5, các em có thể tiếp tục học lên các cấp lớp trên tại các trường công lập trong địa bàn thành phố hoặc tại địa phương.

Tại Tp.HCM, năm học 2018-2019, khối mẫu giáo hiện có 38 em, trong đó 27 em dưới 5 tuổi và 10 em chuẩn bị vào lớp 1 trong năm tới.

Trường tiểu học có 189 em theo học trong đó có 44 học sinh lớp 1, 37 học sinh lớp 2, 38 học sinh lớp 3, 41 học sinh lớp 4 và 29 học sinh lớp 5. Cho đến cuối năm còn 159 em (giảm 40 em, chiếm khoảng 21%). Trong năm học vừa qua, nhà trường có 107 học sinh được khen thưởng về học lực, vượt khó. Cấp lớp 5 có 33 em tham gia kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, trong đó có 6 em đạt thủ khoa 20/20 điểm.

Tại Đắk Nông, số học sinh tiểu học là 99 em, chia làm 4 lớp trong đó lớp 1 có 32 em, 19 em học lớp 2, 26 học sinh lớp 3 và 22 học sinh lớp 4. Trong năm học qua, có 23 em đạt thành tích xuất sắc và dự định vào năm học 2019-2020 sẽ có thêm khối lớp 5.

Các Lớp Chuyên Biệt

Tại trường tiểu học Làng May Mắn và Đắk Nông, học sinh khuyết tật về thể chất và trí tuệ được học chung với học sinh các lớp bình thường nếu các em đáp ứng được yêu cầu và theo kịp các bạn trong lớp.

Ngoài ra có một lớp chuyên biệt tại Làng May Mắn ở Tp.HCM và 2 lớp chuyên biệt tại trường tiểu học Đắk Nông được thiết kế chương trình phù hợp với tình trạng của các em. Số học sinh theo học lớp chuyên biệt năm nay là 18 em ở Làng May Mắn và 17 em tại Đắk Nông.

Các Môn Bổ Trợ

Nhà May Mắn luôn cố gắng đem lại những điều tốt nhất cho học sinh của mình. Ngoài các chương trình giảng dạy chính thức (tiếng Việt, Toán, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), các em cũng được tham dự các khóa học vi tính, tiếng Anh, âm nhạc, nghệ thuật và thể thao.

Các em sống tại Nhà May Mắn được tham gia học biểu diễn xiếc 3 lần/tuần.

Các Cấp Cao Hơn

Để hỗ trợ cho các em học sinh xuất sắc nhất, Nhà May Mắn giúp đỡ tài chính để các em có thể tiếp tục học lên trung học hoặc đại học. Năm 2018-2019, số học sinh đang được Nhà May Mắn tài trợ để học cấp 2 là 3 em, cấp 3 có 1 em, một em chuẩn bị vào cao đẳng nghề và đại học là 2 em.