Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi xin đăng các câu hỏi thường được hỏi. Chúng tôi không thể trả lời tất cả các câu hỏi quý vị đặt ra, nếu không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của quý vị, xin vui lòng hỏi trực tiếp chúng tôi qua e-mail, thư từ hay điện thoại ở vùng gần quý vị. Danh sách này được cập nhật thường xuyên.

TỔ CHỨC

 1. Tiêu chuẩn tuyển chọn người hưởng lợi và tất cả có thường trú ở Nhà May Mắn không?
 2. Nhà May Mắn là một tổ chức quốc tế có được nhà nước chấp nhận không?
 3. Hội ở các nước hỗ trợ những hoạt động ở Việt Nam như thế nào?
 4. Nhà May Mắn phục vụ cho ai và ở đâu?
 5. Ai tài trợ cho Nhà May Mắn?

GIÚP ĐỠ

 1. Làm sao để giúp đỡ tài chính?
 2. Tôi có thể tặng hàng tháng?
 3. Tiền đóng góp của tôi dùng vào việc gì?
 4. Có được trừ thuế không?

TÌNH NGUYỆN

 1. Thế nào là tình nguyện viên?
 2. Công việc tình nguyện nào cần đến?

MUA SẢN PHẨM

 1. Tôi có thể đặt mua hàng đặc biệt không?
 2. Có chế độ hoàn tiền lại không?

CÁC BUỔI GẶP GỠ VÀ GÂY QUỸ

 1. Tôi có thể tổ chức buổi quyên góp riêng cho Nhà May Mắn?
 2. Tôi tìm tin tức các buổi gặp gỡ do Nhà May Mắn tổ chức ở đâu?
 3. Tôi hỏi ai nếu tôi có câu hỏi nhưng không tìm thấy ở đây?

TỔ CHỨC

1. Tiêu chuẩn tuyển chọn người hưởng lợi và tất cả có thường trú ở Nhà May Mắn không?

Nhà May Mắn có hai nhóm người hưởng lợi. Những người sống ở Mái ấm do điều kiện xã hội và sức khỏe của họ thì được gọi là người thường trú. Những người đến Trung Tâm Chắp Cánh để được đi học, đào tạo nghề, làm việc, được chăm sóc sức khỏe thì gọi là người không thường trú.

Nhà May Mắn chỉ nhận những người khuyết tật nặng do tai nạn nghề nghiệp và không có bảo hiểm sức khỏe. Họ không có gia đình nương tựa hay gia đình không thể nào chăm sóc họ được. Trẻ em được nhận vào Nhà May Mắn hoặc mồ côi, hoặc trẻ em đường phố mà gia đình không thể nào cho đi học được. Mỗi trường hợp được cân nhắc riêng theo hoàn cảnh và điều kiện xã hội.

2. Nhà May Mắn là một tổ chức quốc tế có được nhà nước chấp nhận không?

Có. Ở mỗi nước mà Nhà May Mắn có lập hội, hội là một tổ chức từ thiện không vụ lợi được nhà cầm quyền nước đó chấp nhận.

3. Các hội ở các nước hỗ trợ các hoạt động ở Việt Nam như thế nào?

Các hội quốc gia là đối tác làm việc trực tiếp trong các quyết định và hoạt động của Nhà May Mắn. Họ thảo luận và có quyết định trên: (1) kế hoạch lâu dài, (2) tài trợ các chương trình, (3) cam kết về mặt tài chánh, (4) quản trị nhân viên, (5) kiểm tra và thỏa thuận ngân sách. Các tình nguyện viên có trách nhiệm trực tiếp cho một dự án.

4. Nhà May Mắn phục vụ cho ai và ở đâu?

Nhà May Mắn làm việc ở Việt Nam để giúp những người khốn cùng, các em kém may mắn và những người khuyết tật nặng. Nhà May Mắn cũng giúp các cơ quan từ thiện khác có cùng sứ mệnh nhưng thiếu nguồn tài trợ: 100% các trẻ em và người khuyết tật được Nhà May Mắn giúp là những em mồ côi ngoài đường phố hoặc những người khuyết tật không có gia đình nương tựa. 100% các em đến trường chúng tôi là những em có gia đình nghèo mà cha mẹ có thể chưa được đến trường.

95% các em thi đậu tiếp tục học lên cao, hoặc tìm được việc trong cộng đồng, hoặc làm việc có lương ở các xưởng ở Nhà May Mắn.

5. Ai tài trợ cho Nhà May Mắn?

Nhà May Mắn có hàng ngàn người hỗ trợ, đa số là ân nhân ở nước ngoài, đã giúp phát triển, làm chạy việc cho nhà ở, trường học, bệnh viện và các xưởng. Chi phí hoạt động do các hội quốc gia nhận quà tặng của tư nhân, các tổ chức và các công ty. Chúng tôi cũng có lợi tức nhờ bán các sản phẩm do Nhà May Mắn sản xuất.

Chúng tôi nhận được tiền nhờ các buổi gây quỹ và các buổi tổ chức đặc biệt. Chúng tôi cũng có được các công ty giúp qua chương trình bảo trợ.

GIÚP ĐỠ

1. Làm sao để giúp tài chính?

Có nhiều cách để tặng tiền cho Nhà May Mắn! Quý vị có thể tặng qua mạng, gởi hàng tháng, tặng để vinh danh một người, tặng để hồi hướng cho thân nhân. Quý vị cũng có thể xin công ty làm việc của quý vị liên kết tặng tiền hoặc tặng bằng chứng phiếu. Xin xem trang Hỗ Trợ Tài Chính để biết thêm chi tiết.

2. Tôi có thể tặng hàng tháng?

Chắc chắn được! Có nhiều ân nhân muốn tặng tự động hàng tháng. Mẫu tặng an toàn của chúng tôi giúp quý vị trả tự động hàng tháng. Tốt hơn, tiền tặng hàng tháng được rút từ chương mục ngân hàng hoặc thẻ tín dụng theo ngày quý vị chọn.

3. Tiền đóng góp của tôi dùng vào việc gì?

Sự đóng góp của quý vị hỗ trợ các công việc của Mái ấm, Trung Tâm Chắp Cánh, Làng May Mắn, điều hành nhà ở, bệnh xá, trường học, đào tạo nghề trong những ngôi làng nghèo ở vùng quê. Chúng tôi chấp hành theo Hiến Chương, theo đó chúng tôi dùng ít nhất 90% đóng góp cho các chương trình của chúng tôi và ít hơn 10% cho công việc quản trị. Quý vị có thể xem các bản báo cáo tài chánh hàng năm trên trang web của chúng tôi.

4. Có được trừ thuế không?

Có, theo luật thuế vụ của từng nước, tiền cho được trừ thuế.

Ví dụ:

Ở Mỹ, Maison Chance USA được chính phủ Mỹ thừa nhận là 501 (c) (3) và là một Tổ chức từ thiện theo luật của tiểu bang California. Mọi tiền tặng đều được trừ thuế theo quy định. Ở Canada, Maison Chance Canada là một tổ chức từ thiện và mọi tiền tặng đều được trừ thuế.

TÌNH NGUYỆN

1. Thế nào là tình nguyện viên?

Trừ các nhân viên làm việc ở Việt Nam, tất cả những người khác đều là tình nguyện viên. Chúng tôi luôn luôn cần tình nguyện viên để tổ chức các buổi gặp gỡ ở địa phương, làm việc cửa hàng, phối hợp làm việc với các hội đồng, giúp thời gian và kinh nghiệm để làm việc cho các chương trình ở Việt Nam.

2. Công việc tình nguyện nào cần đến?

Làm tình nguyện ở nơi bạn ở hoặc làm thiện nguyện tại Việt Nam đều cần. Một thành viên của Tổ chức sẽ tiếp xúc với quý vị.

MUA SẢN PHẨM

1. Tôi có thể đặt mua hàng đặc biệt không?

Ngoài các sản phẩm kê trong danh sách trên mạng, chúng tôi nhận đặt hàng đặc biệt, tranh vẽ, hàng may hay đồ bằng gỗ. Các đơn đặt hàng đặc biệt cần phải tham khảo trước khi nhận làm. Xin quý vị bấm vào Cửa hàng và bấm vào mục Đặt hàng đặc biệt và mô tả món hàng quý vị cần đặt. Nếu đơn đặt hàng được chấp nhận, chúng tôi sẽ gởi thông báo và dự toán thời gian làm công việc này. Các đơn đặt hàng đặc biệt phải trả tiền trước khi làm.

2. Có chế độ hoàn tiền lại không?

Chúng tôi không hoàn tiền bất cứ sản phẩm nào đã được gởi đi hay đơn đặt hàng đặt biệt. Chúng tôi hoàn tiền hay đổi sản phẩm bị hư theo điều kiện riêng của chúng tôi.

CÁC BUỔI GẶP GỠ VÀ GÂY QUỸ

1. Tôi có thể tổ chức buổi quyên riêng cho Nhà May Mắn?

Tất cả các buổi gây quỹ cho Nhà May Mắn đều phải thông qua quy chế và luật lệ của hội từng nước. Xin quý vị liên lạc với hội để được chấp thuận và giúp đỡ. Mọi sử dụng huy hiệu hay vật dụng không có sự đồng ý chính thức của Nhà May Mắn đều bất hợp pháp và có thể sẽ bị kiện.

2. Tôi tìm tin tức các buổi gặp gỡ do Nhà May Mắn tổ chức ở đâu?

Các buổi gặp gỡ đều được đăng trên trang mạng bên trái trang Các sự kiện. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua e-mail, thư từ hay điện thoại trong mục Liên Lạc với chúng tôi.

3. Tôi hỏi ai nếu tôi có câu hỏi nhưng không tìm thấy ở đây?

Xin quý vị gửi e-mail tới địa chỉ vietnam@maison-chance.org.