CÁC THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG MAISON CHANCE MỸ

Họ và Tên: Chức Vụ: Email:
Trung Nguyen Chủ Tịch trung.nguyen@maison-chance.org
Quang Tran Phó Chủ Tịch quang.tran@maison-chance.org
Stephen Bui Phó Chủ Tịch stephen.bui@maison-chance.org
Ty Nguyen Thủ Quỹ tynguyen@maison-chance.org
Thuy Nguyen Thành Viên Hội thuynguyen@maison-chance.org

Tổ chức Maison Chance Mỹ được thành lập vào năm 2008. Những hoạt động của chúng tôi:

  • Thông báo cho các thành viên của Maison Chance USA về trẻ mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam.
  • Nâng cao tình giao lưu hữu nghị văn hóa và nghệ thuật cộng đồng Việt-Mỹ thông qua những buổi sự kiện từ thiện
  • Hỗ trợ kỹ thuật và tìm tình nguyện viên cho Maison Chance Việt Nam
  • Tham gia các nhiệm vụ nhân đạo nhằm cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại Việt Nam
  • Khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận khác với nhiệm vụ tương tự như của Maison Chance
  • Duy trì liên lạc giữa các tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ và liên lạc với cộng đồng Việt-Mỹ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI    Maison Chance Mỹ

    2503-D N. Harrison St. #1128 Arlington, VA 22207</br >Email: usa@maison-chance.org</br >Website: www.mc-usa.org