Tổ chức Maison Chance Mỹ được thành lập vào năm 2008. Những hoạt động của chúng tôi:

 • Thông báo cho các thành viên của Maison Chance USA về trẻ mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam.
 • Nâng cao tình giao lưu hữu nghị văn hóa và nghệ thuật cộng đồng Việt-Mỹ thông qua những buổi sự kiện từ thiện
 • Hỗ trợ kỹ thuật và tìm tình nguyện viên cho Maison Chance Việt Nam
 • Tham gia các nhiệm vụ nhân đạo nhằm cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại Việt Nam
 • Khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận khác với nhiệm vụ tương tự như của Maison Chance
 • Duy trì liên lạc giữa các tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ và liên lạc với cộng đồng Việt-Mỹ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI  Maison Chance Mỹ

  2503-D N. Harrison St. #1128 Arlington, VA 22207
  Email: usa@maison-chance.org

  Website: www.mc-usa.org