Họ và Tên: Chức Vụ: Email:
Nguyen Quang Loc Chủ Tịch loc@maison-chance.org
Luong Viet Trung Phó Chủ Tịch trungluong@maison-chance.org
Nguyen Hien Minh
Thủ Quỹ hienminh@maison-chance.org
Tang Tu Thư Ký canada@maison-chance.org

NHIỆM VỤ VÀ SỨ MỆNH

Tổ chức Maison Chance Canada được thành lập vào năm 2008. Maison Chance Canada có giấy phép hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Canada và những văn phòng đại diện chính thức tại các thành phố như Montréal, Toronto, Ottawa và Vancouver.

Những hoạt động của chúng tôi cho phép :

 • Làm cầu nối giữa cộng đồng người Việt tại Canada và tổ chức Maison Chance Việt Nam, bằng cách cung cấp đầy đủ các thông tin, sự kiện của tổ chức
 • Xin tài trợ hàng tháng hay các nhà hào tâm hàng năm hoặc những ai muốn hỗ trợ Maison Chance
 • Gây quỹ cho các dự án mới của tổ chức

Song song với việc gây quỹ, Maison Chance Canada quản lý chặt chẽ các hoạt động của Maison Chance Việt Nam, theo quy định bởi quy chế và điều kiện của cơ quan thuế Canada.

Quy tắc ứng xử

Tổ chức Maison Chance Canada là :

 • Một tổ chức độc lập và tự chủ
 • Hướng dẫn bởi một tầm nhìn nhân đạo và đạo đức
 • Không có tư tưởng chính trị
 • Không phân biệt tôn giáo
 • Tôn trọng quyền tự do chọn lựa và tự do tôn giáo của mọi người
 • Tôn trọng quyền tự do dân chủ, quy tắc và luật pháp hiện hành tại Canada
 • Nghĩa vụ của công việc từ thiện là không hám lợi và đồng ý với các quy tắc của tổ chức

Tổ chức đã nhận được một số lượng đăng ký như tổ chức từ thiện theo pháp luật hiện hành tại Canada, trong ba lĩnh vực sau đây :

 • Đấu tranh chống đói nghèo
 • Dịch vụ chăm sóc y tế và nâng cao sức khỏe
 • Giáo dục

Maison Chance Canada

5830 Canseau, St-Léonard, Québec, H1P 1H9 Canada
canada@maison-chance.org