CÁC THÀNH VIÊN VĂN PHÒNG MAISON CHANCE BỈ

Họ và Tên: Chức Vụ: Email:
Logghe Damien Thành viên Hội đồng quản trị damien@maison-chance.org
Nguyen Thanh Thành viên Hội đồng quản trị david@maison-chance.org
Tsan My Thành viên Hội đồng quản trị mykhanh@maison-chance.org
Rédouane Truyền Thông

Đăng ký nhận tin tức từ maison chance bỉ

Đăng ký để nhận thông tin mới về Maison Chance

Đừng bỏ lỡ các tin tức mới của Maison Chance

Địa chỉ email của bạn chỉ được sử dụng để gửi cho bạn bản tin cũng như nhưng thông tin về các hoạt động của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng liên kết hủy đăng ký được tích hợp trong mỗi email của chúng tôi bất cứ lúc nào.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Quyên góp bằng chuyển khoản:

  • Tên: Association Maison Chance Belgique
  • Banque ING
  • IBAN: BE73 3630 1190 3960
  • BIC: BBRUBEBB
  • Marnix 24
  • 1000 Bruxelles
  • Belgique