# # # # # # # #

Cập nhật hình ảnh công trình nâng nền Trung Tâm Chắp Cánh

Sau một thời gian dài bị ngập nước mỗi khi trời mưa lớn, gây bất tiện trong các hoạt động và công việc của các thành viên và nhân viên tại Trung Tâm Chắp Cánh.
Từ cuối tháng 4 vừa qua, được sự trợ giúp của mạnh thường quân, Maison Chance đã bắt đầu triển khai dự án nâng nền và cải tạo hệ thống thoát nước.
Hiện công trình đã bắt đầu được hơn 2 tuần, Maison Chance xin cập nhật một số hình ảnh của công trình
Bài: Công Duy