# # # # # # # #

Hành Trình Bước Tiếp của La Văn Thành

Nói về kỷ niệm tốt thì nhiều lắm, nhưng có một kỷ niệm mà khiến cho Thành nhớ mãi, nó làm thay đổi cách suy nghĩ của Thành. Lúc đó, mẹ Tim nhờ Thành đi mua đồ, sau đó là Thành ăn lời của mẹ 3,000VNĐ nhưng mà vô tình mẹ phát hiện rồi mẹ tức giận, mẹ đóng cửa cái rầm làm cái cửa kính nó nứt ra.

Từ lúc đó, Thành nhìn sợ và biết rằng hành động của mình không đúng, thế là từ lúc đó, Thành biết rằng mình không có nên làm như vậy nữa và thay đổi nhận thức kể từ đó.