# # # # # # # #

Một niềm vui mới

Vào đầu tháng chín vừa rồi, Nhà May Mắn đã mở một lớp dạy đàn dành cho các thành viên khuyết tật yêu thích âm nhạc. Đây thực sự là một hoạt động bổ ích, không chỉ giúp các thành viên có thêm kỹ năng mềm mà còn giúp họ có thêm thú vui sau những thời gian mệt mỏi với công việc.

Có năm thành viên tham gia ban đầu, các thành viên sẽ học đàn theo đam mê của mình bao gồm organ, piano, guitar bass, guitar thùng, hoặc trống. Những cây đàn guitar cũ kỹ, đàn organ bị lỗi phím, sửa tới sửa lui vẫn không làm chùn bước các anh. Họ cùng thầy lọ mọ sửa chửa, và đánh lên những nốt nhạc đầu tiên. Dự định trong tương lai, sẽ hình thành nên một ban nhạc Nhà May Mắn.

Bài viết: Toàn Nguyễn