# # # # # # # #

Những chiếc xe lăn được gửi về từ Canada

Cách đây vài ngày, hai xe tải chở đầy xe lăn nhập khẩu về từ Canada, tất cả đã đến sân của Làng May Mắn. Các thành viên Nhà May Mắn rất vui vẻ cũng như hớn hở chào đón những chiếc xe lăn mới. Các em nhỏ ùa đến để hỗ trợ dỡ hàng xuống từ xe tải 34 xe lăn bao gồm một xe lăn điện.

Trong nhiều năm trở lại đây, những người bạn Nhà May Mắn Canada từ thành phồ Windsor được giao nhiệm vụ thu thập xe lăn cũ của các tổ chức sở tại. Các tình nguyện viên này đã nhận những chiếc xe lăn đã qua sử dụng, sửa chữa lại, đóng gói, dán nhãn và chuyển chúng về Việt Nam. Trong thành phố này có hai trung tâm quan trọng là trung tâm dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em và người khuyết tật cao tuổi là nơi cung cấp chính những chiếc xe lăn này.

Những tình nguyện viên Canada đã gửi ba chuyến xe lăn. Lần này, phần lớn xe lăn có đồ để tựa cho những người khuyết tật không thể vận động và nhắm vào nhiều tình trạng khuyết tật khác nhau. Những người khuyết tật nặng này cần có các dụng cụ với những tính năng rất đặc biệt, như việc có cái để tựa đầu hay có thanh hỗ trợ.

Chỉ có bốn xe lăn sẽ ở lại Sài Gòn dành cho các thành viên của Nhà May Mắn, số còn lại sẽ được chuyển về vùng quê. Từ hai năm gần đây, một dự án mới đang được nghiên cứu tại tỉnh Đắk Nông, ở vùng tây Nguyên. Số lượng lớn người khuyết tật có nhu cầu rất cao trong vùng này nhưng tại đây vẫn chưa hề có trung tâm bảo trợ xã hội nào. Nhà May Mắn đã thành lập một dự án thí điểm, hướng dẫn cách sử dụng và bảo dưỡng xe lăn cho người cần thiết. Đó là lý do tại sao, lần thứ hai, một số xe lăn được tặng từ Canada sẽ được gửi đến đó.

Văn Phòng Dự Án