ĐĂNG KÝ THAM GIA LÀM TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI NHÀ MAY MẮN

Hiện Nhà May Mắn đang cần tuyển các vị trí tình nguyện viên bên dưới. Chúng tôi cam kết cung cấp các dịch vụ nhân đạo cho những người có nhu cầu tại Việt Nam. Bao gồm việc chia sẻ các giá trị, đạo đức và tầm nhìn của tổ chức nhưng vẫn tôn trọng các quyền của tình nguyện viên.

Các tình nguyện viên luôn được chào đón tại Nhà May Mắn và chúng tôi có các nhu cầu đa dạng. Mọi tấm lòng và tri thức, kỹ năng đều hữu ích trong việc phát triển các hoạt động tại tổ chức. Các địa điểm làm việc gồm Nhà May Mắn, Trung Tâm Chắp Cánh, Làng May Mắn tại Sài Gòn và Nhà May Mắn tại Đắk Nông.

ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN
ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN
ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN
ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN
ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN