# # # # # # # #

Chuyến thăm, giao lưu của N KID GROUP tại Nhà May Mắn

Chương trình đỡ đầu các lớp học do Nhà May Mắn phát động vào đầu năm học này vừa có thêm sự đồng hành từ Công ty N KID GROUP.

Các anh chị Nkidders còn dành một buổi sáng đến chơi, chia sẻ, động viên và lan toả tinh thần N KID đến các bạn nhỏ. Đó là hãy ước mơ và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Let’s never ever give up !

Bài: Thao Phan