# # # # # # # #

Kết Thúc Khóa Dạy Nghề May Tại Đắk Nông

Khoá dạy nghề may tại Trung tâm Nhà May Mắn Đắk Nông thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ vừa kết thúc đầu tháng 3 là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Khoá học đã tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ khó khăn được học nghề, tiến tới tự chủ về mặt tài chính.

Mỗi người trong số các chị em học viên khi đến với khoá học đều mang những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có em mang khuyết tật vận động. Có chị vừa trải qua giai đoạn trầm cảm do vấn đề gia đình. Và nhiều bạn hầu như mù chữ. Vì vậy, ngoài việc học nghề may, các bạn còn được tham gia học xoá mù chữ tại Trung tâm.

Cuối khoá học, bốn học viên có thành tích học tập tốt nhất đã được trao tặng bộ máy may để có thể mở cửa hàng may tại nhà nhằm cải thiện thu nhập.

Bài bởi: Ngọc Thảo