# # # # # # # #
Buổi khám mắt cho các em ở Làng May Mắn

Một bác sĩ và 4 nhân viên bệnh viện mắt Cao Thắng đã đến khám ...

Bài viết về chuyến đi tây nguyên

CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT LẦN THỨ 4 NHẰM TÌM ĐỊA ĐIỂM THÀNH LẬP NHÀ MAY ...

Chuyến đi ngắn cho một hành trình dài

Tháng 12/2011 Vào ngày 26 đến 29 tháng 12 năm 2011, Tim có tổ chức ...

Tình sẻ chia từ họa sĩ Nhà May Mắn

“Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng…” Vâng, dù chỉ để gió cuốn ...